I Allmänhet

UNO TRAVEL SWEDEN AB tillhandahåller endast flygbiljetter och ansvarar inte för ändringar i tidtabellen, avbokningar, borttappat bagage eller andra händelser relaterade till flygets prestanda. Sådana händelser är enbart respektive flygbolags ansvar; därför ska alla anspråk som kan uppstå i samband därmed riktas direkt till flygbolaget.

 

Vi ansvarar inte för bokade hotell eller hyrbilar.

 

1. Resenärens ansvar.

1.0.1 Vi är en leverantör av produkter från flygbolag och andra leverantörer, såsom hotellagenter, bilhandlare etc. Dessa fördelar det faktiska antalet platser till olika priser som vi presenterar på vår hemsida. Priserna och antalet platser vi visar ligger helt utanför vår kontroll och inget vi ansvarar för.

1.0.2 Om du är i kontakt med oss ​​angående din beställning är det endast du som huvudbokare/bokare som har rätt att göra ändringar i din bokning. Vänligen ha ordernummer och/eller bokningsnummer förberett av kontakt

1.0.3 När slutbetalningen har kommit fram, och så snart vi har hanterat din bokning, skickar vi e-post med information om din beställning. Vi hanterar vanligtvis beställningar inom 24 timmar från betalningsdatum.

1.0.4 Vi reserverar oss för tekniska problem och prisfel som ligger utanför vår kontroll och förbehåller oss rätten att kontakta köparen inom 24 timmar på vardagar för eventuella ändringar i bokningen. I de fall pengar har debiterats kort eller bankkonto kan flera bankdagar inträffa innan pengarna finns kvar på kontot. Observera att detta är bankens regler och inget vi kan påverka.

1.0.5 Vid bokning på helger och helgdagar har vi rätt att returnera följande arbetsdag.

1.0.6 Resedokument levereras till den e-postadress du angav vid bokningstillfället. Om du önskar få resehandlingarna levererade per post debiteras en administrationsavgift.

1.0.7 Vi tar inget ansvar för de texter, information etc. som andra parter, såsom leverantörer, bokningssystem eller resetidningar producerar.

1.0.8 Om det på eller nära din destination inträffar en miljökatastrof, krigsaktion, strejk eller annan incident som gör att den planerade resan inte kan genomföras, kan vi som medlare inte hållas ansvariga för detta.

1.0.9 I övrigt gäller svenska lagar och förordningar

 

2. 2. Kundansvar.

2.0.1 Som kund är det ditt ansvar att läsa användarvillkoren innan köp.

2.0.2 Som kund är det ditt ansvar att verifiera att du har fått bekräftelse/resedokument inom 24 timmar eller följande dag. Om du inte har fått några resedokument, vänligen kontakta oss omedelbart

2.0.3 Som resenär måste du kontrollera att du har giltiga resehandlingar, pass, visum, visum för kortare vistelse, obligatoriska vaccinationer och eventuella andra dokument som krävs.

2.0.4 Du som kund är skyldig att uppge korrekt e-postadress och telefonnummer samt noggrant läsa informationen vi skickar till dig. Efter beställning och hemkomst, håll utkik på den mejladress du angav i bokningen, då vi brukar informera dig om tidsförändringar via mail.

2.0.5 Det är mycket viktigt att du anger en korrekt e-postadress då vi inte ansvarar för konsekvenserna av felaktig information eller om ditt personliga skräppostfilter eller dina mappar tappar e-postmeddelanden vi skickar

2.0.6 Innan du slutför din bokning och betalar är du som kund skyldig att kontrollera att all information såsom datum, tider, resplan, resmål och att alla resenärers namn mm är korrekta. Alla för- och efternamn ska skrivas i den ordning de står i passet och stavningen ska vara identisk.

2.0.7 Som kund måste du göra anspråk på ett fel eller brist på utrymme för att hjälpa oss att rätta till problemet. Se även punkt 10

2.0.8 Som kund är du skyldig att lämna viktig information som kan vara avgörande för att du ska kunna genomföra resan innan du bokar

 

 

3. 3. Beställning

 

3.0.1 Minimiålder för att boka resor på vår hemsida är 18 år.

3.0.2 Vi kan inte hantera bokningar med ensamresande barn/ungdomar under 18 år.

3.0.3 Din bokning är inte bindande så länge du inte gör en betalning eller väljer fakturering.

3.0.4 Vid val av betalningsfaktura eller betalning med Spara blir bokningen bindande vid godkännande av betalningsvillkor även om du inte har genomfört betalningsöverföringen till Spara.

3.0.5 Ångerrätten enligt distributions- och bostadsförsäljningslagen (2005: 59 2 kap. 3)) gäller inte transporter och därmed sammanhängande tjänster såsom boende.

 

4. Betalningsspecifikationer för flygplan

 

4.0.1 Du måste vara 18 år för att betala på vår webbplats.

4.0.2 Betalningssidan visar betalningsvillkoren för din specifika beställning.

4.0.3 Om du lämnar felaktig information kan du även få kostnader som uppstår senare. 4.0.4 Vi tar inte ansvar för betalningar som inte har uppkommit på grund av tekniska problem utanför vår kontroll.

4.0.5 Din beställning måste vara slutförd inom den tid som anges vid bokningen. Om ett köp inte är genomfört vid denna tidpunkt kommer din beställning att annulleras automatiskt.

4.0.6 Vi använder så kallad SSL-kryptering. Detta skyddar all betalningsdata inklusive. Kortnummer mot att obehöriga ska kunna läsa dessa.

4.0.7 För information om betalningssätt, se Betalningsinformation

 

 

5. 5. Priser

 

5.0.1 Priserna inkluderar skatter och avgifter som är kända vid bokningstillfället och som ingår i bokningen.

5.0.2 Ytterligare kostnader för bagage, sittplatser och incheckning kan tillkomma beroende på flygbolag och priskategori.

 

5.0.3 Lokala skatter kan förekomma, såsom stadsskatt eller flygplatsavgift. Dessa betalas lokalt på egen hand.

5.0.4 Leverantörer av flygplan, hyrbilar och hotell har olika inköpskrav till olika priser.

5.0.5 Som mellanhand reserverar vi oss för eventuella pris- och biljettändringar från flygbolag och/eller andra leverantörer såsom hotellagenter och biluthyrningsföretag.

5.0.6 Vid flygbyte kan transferkostnader uppstå som inte ingår i resans pris.

5.0.7 Vid långa transiteringar ingår inte boende eller annan ersättning.

5.0.8 Om du gör en bokning vid en tidpunkt då vi inte kan slutföra din beställning hos leverantören förbehåller vi oss rätten att återkomma med eventuell prishöjning eller återbetalning. Du kommer att informeras om detta inom 24 timmar eller följande arbetsdag efter bokningen.

 

 

6. 6. Avbokning / Ändra

 

6.0.1 Om flygbolaget, hotellet eller hyrbilen tillåter ombokning eller namnbyte tillkommer en administrationsavgift för denna förändring utöver leverantörens avgift.

6.0.2 Ändringar ska göras i god tid före avresa/hemresa, dock senast två arbetsdagar innan resans slutförande.

 

 

7. 7. Avbokning

 

7.0.1 Om du avbokar din resa innan du har valt fakturering eller betalat din beställning tillkommer inga kostnader för detta.

7.0.2 Om du avbokar din resa efter att du valt fakturering eller betalat din beställning gäller följande: Om du inte har skrivit på en avbokningsregler sker normalt ingen återbetalning. Förutom där andra villkor förekommer i samband med bokningen. I fall du måste avboka din resa och inte har skrivit på avbeställningsskyddet kommer vi givetvis att försöka hjälpa dig att få tillbaka så mycket som möjligt av resepriset mot en administrationsavgift. Om du har skrivit på en avbokningsregler kan du avboka din resa enligt gällande avbokningsregler.

7.0.3 Du kan inte avboka en betald resa via webbplatsen. Detta ska göras per telefon eller mail.

7.0.4 Om du inte använder resan (så kallad "No-show"), kommer din hemresa automatiskt att ställas in av flygbolaget. I dessa fall gör flygbolagen ingen återbetalning.

7.0.5 Om du inte hittar dig själv i tid på rätt plats eller väljer att inte använda hela eller delar av beställningen är ingen återbetalning möjlig.

 

8. 8. Pass, visum och vaccinationer

 

8.0.1 Som resenär måste du ha ett giltigt pass, visum, visum för att stanna, nödvändiga vaccinationer och eventuella andra dokument som krävs.

 

8.0.2 Om barn under 18 år måste resa med andra vuxna än sina föräldrar/vårdnadshavare, ensamma eller föräldrar/vårdnadshavare har andra efternamn än barnet, bör du notera att vissa resmål kräver skriftligt medgivande från vårdnadshavare. För ytterligare information, kontakta leverantören eller ambassaden för det aktuella landet.

8.0.3 Vi tar inte ansvar för ytterligare kostnader som påverkar resenären i samband med att en visumansökan avslås. Det är varje lands respektive ambassad eller konsulat som hanterar visumbarn. Resenärer som inte har godkända resehandlingar kan nekas ombordstigning eller inresa.

8.0.4 Som resenär är du ansvarig för alla kostnader som uppstår på grund av bristerna i ovanstående formaliteter

 

9. 9. Reseförsäkring

 

9.0.1 Vi rekommenderar alla som räkor utomlands att ha en form av reseförsäkring, som skydd mot oförutsedda incidenter

 

10. 10. Avvikelser eller defekter i produkten / Rättelse av fel

 

10.0.1 Om allt inte har varit tillfredsställande, prova problemet på plats. Om du inte omedelbart åtgärdar problemet innebär det att vi inte kan hjälpa dig rätta till felet och då är det svårt att få ersättning när du kommer hem. Du åtgärdar felet på plats eller kontaktar respektive leverantör. Kontaktuppgifter finns vanligtvis på din voucher.

10.0.2 Om problemet inte har lösts på plats och du kommer att göra ett klagomål måste du fylla i detta formulär inom två månader efter att du har återvänt, om det inte finns allvarliga orsaker. I de fall du vill annonsera något som har hänt i samband med transport, såsom borttappat bagage, inställda flyg eller andra omständigheter utanför vår kontroll, måste detta klagomål riktas direkt till det berörda transportföretaget.

10.0.3 Om resenären betalar för en uppgradering eller köp av en annan tjänst på plats utan att först kontakta leverantören, kommer leverantören inte att godkänna återbetalning av dessa kostnader. Transaktionen betraktas då som ett bindande avtal direkt mellan resenären och leverantören på plats.

10.0.4 Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt problem, vänligen kontakta Allmänna reklamationsnämnden i Sverige (ARN), en opartisk institution vars beslut vi alltid följer. Vi ber dig dock att ge oss en chans att åtgärda problemet innan du når ARN. Kontakta ARN via www.arn.se eller Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm, Sverige EU-kommissionens hemsida

 

 

11. 11. Flygbolagsspridning

 

11.0.1 Flygavtalet tecknas mellan dig som kund och flygbolaget. Vi agerar endast som mäklare och är därför inte parter i avtalet.

11.0.2 Flygbolag är ansvariga för att transporten genomförs korrekt. Eventuella defekter och/eller klagomål på transport eller bagagehantering måste ställas direkt till flygbolaget.

11.0.3 Alla angivna flygtider är preliminära, liksom de tider som följer med bokningsbekräftelsen. Det är beställarens och resenärens ansvar att hålla ett öga på de transportregler som respektive flygbolag tillhandahåller på sina webbplatser.

11.0.4 Som resenär ansvarar du för att kontrollera din flyginformation för både din avgång och avgång genom att logga in med bokningsnummer och efternamn på tripcase.com

11.0.5 Tiderna är lokala i det land du reser till, från och till. Du som kund är skyldig att uppge korrekt e-postadress vid bokning och kontrollera detta ifall vi skickar information om eventuella tidsförändringar.

11.0.6 Vi reserverar oss för eventuella ändringar och inställda flyg.

11.0.7 Flygbolaget förbehåller sig rätten att ändra bokningen inom 24 timmar efter att bokningen har gjorts. Skulle det ske en prisändring förbehåller vi oss rätten att återkomma med prishöjning eller om du föredrar återbetalning. Du kommer att informeras om detta inom 24 timmar eller följande arbetsdag efter bokningen.

11.0.8 Barnpriser erbjuds hos de flesta flygbolag för barn som är 2 år och ännu inte 12 år. Som spädbarn (spädbarn) anses barn (innan resan är genomförd) ännu inte 2 år gamla.

11.0.9 Vi kan inte hantera bokningar med ensamstående barn/ungdomar under 18 år.

11.0.10 Vi ansvarar inte för felaktig information från flygbolaget gällande eventuella mellanlandningar, samt missade flyg på grund av att resenären inte har märkt tidsförändringar.

11.0.11 Om du har valt att boka en resa bestående av två enkelbiljetter betyder det att om en flygning av någon anledning inte genomförs som planerat så kommer den andra flygningen inte att ställas in/ändras automatiskt. Du har då ansvaret att boka om biljetten. Du kan få ytterligare kostnader.

11.0.12 Om du som resenär har dubbelbokning kan flygbolaget ställa in resorna. Detta gäller även om bokningar har gjorts hos olika resebyråer eller direkt från flygbolaget. Vi tar inte ansvaret för avbokningar som flygbolagen gör i dessa fall och står inte för eventuella extra kostnader som kan uppstå.

11.0.13 Transport vid flygplatsskift ingår inte i biljettpriset och betalas på egen hand som övernattning på långa transiteringar.

 

12. 12. Flygtider / Tidsförändringar

 

12.0.1 Alla tider anges alltid i lokal tid för varje land. Flygbolag ändrar ibland sina tidtabeller med kort varsel. Om vi ​​får information från flygbolaget om tidsförändringar kommer vi att informera resenärerna om förändringen via e-post.

12.0.2 Vi ansvarar inte för flygbolagens tidsändringar eller inställda flyg. Om resenären skadas ska anspråk riktas direkt mot flygbolaget. Tidsändring berättigar inte till prisavdrag, ersättning, skadestånd eller annan ersättning från oss.

12.0.3 Om flygbolaget avvisar ditt flyg utan att erbjuda alternativa flyg, kommer vi att återbetala beloppet för den inställda biljetten.

12.0.4 Om flygbolaget däremot avvisar ditt flyg men erbjuder dig att välja mellan alternativa flyg eller avbokningar kommer vi att följa flygbolagets riktlinjer för avbokningsavgifter. Om du väljer att avboka debiterar vi en administrationsavgift.

12.0.5 Om din resa är föremål för en ändrad tid, kommer du vanligtvis att informeras om detta via e-post med det nya schemat. Den kommer att skickas till den e-postadress du angav vid bokningstillfället. Som resenär bör du därför regelbundet kontrollera om du har fått ett mejl från oss. Flyginformation för din resa måste även kontrolleras genom att logga in med bokningsnummer och efternamn på www.tripcase.com. Detta bör också göras innan du återvänder hem.

12.0.6 Om tidsändringen resulterar i en sen ankomst till destinationen ansvarar du för att kontakta någon hotell- eller biluthyrningsleverantör angående detta. I det fall du har bokat en separat anslutningsresa ansvarar vi inte för eventuell otillåten anslutning.

12.0.7 Vi ansvarar inte för eventuella e-postmeddelanden som av någon anledning inte når mottagaren (som spamfilter).

 

 

13. 13. Bagage

 

13.0.1 För exakt information om bagage på din resa hänvisar vi till flygbolagens egna regler och föreskrifter som finns att läsa på respektive flygbolags hemsida.

13.0.2 Vid avbokning kommer flygbolaget inte att återbetala kostnaden för ditt bokade bagage.

 

14. 14. Säte i flygplan

14.0.1 För exakt information om platser på din resa hänvisar vi till flygbolagens egna regler och föreskrifter som finns att läsa på respektive flygbolags hemsida.

14.0.2 Vid avbokning kommer kostnaden för din bokade plats inte att återbetalas.

14.0.3 Flygbolaget förbehåller sig rätten att byta plats.

 

15. 15. Upplåtande av hotell

 

15.0.1 När du bokar hotell har du ansvaret att skriva ut och ta med dig kupong. En kupong är ditt bevis på bokning och betalning och måste lämnas till hotellet vid ankomst.

15.0.2 Om du räknar med att anlända sent till hotellet ansvarar du för att informera hotellet om detta. Hotellet förbehåller sig rätten att radera din bokning om sen ankomst inte meddelas i förväg.

15.0.3 Hotellbokningar kan inte garanteras, utan är bara önskemål.

15.0.4 Hotell är ej återbetalningsbara, förutom de hotell som presenteras med "Gratis avbokning" eller liknande i bokningsflödet.

15.0.5 Om allt inte har varit tillfredsställande, försök att lösa problemet på plats. Om du inte omedelbart tar tag i problemet betyder det att vi inte kan hjälpa dig att rätta till felet och då är det svårt att få ersättning när du kommer hem. Du åtgärdar felet på plats eller kontaktar respektive leverantör. Kontaktuppgifter finns vanligtvis på din voucher.

 

 

16. 16. Tillhandahållande av överlåtelse

 

16.0.1 Du ansvarar för att läsa villkoren som gäller för din överföring. Dessa varierar beroende på destination och sätt att resa. Villkoren kan ses på din voucher.

16.0.2 Vid bokning av överföring ansvarar du för utskrift och fraktkupong. En kupong är ditt bevis på bokning och betalning och måste lämnas till transportören.

16.0.3 Vi förbehåller oss rätten att återkomma 24 timmar efter bokning eller följande arbetsdag om din överföring inte kunde bekräftas. Full återbetalning för överföringen gäller i dessa fall.

 

 

17. 17. Uthyrning av fordon

 

17.0.1 Du ansvarar för att läsa produktinformationen som gäller för din bokning. Villkoren varierar beroende på destination.

17.0.2 När du bokar en hyrbil har du ansvaret att skriva ut och ta med dig kupong. En kupong är ditt bevis på bokning och betalning och måste visas upp vid hämtning.

17.0.3 Vid hämtning av bilen måste du visa upp ett kreditkort i förarens namn och hyrbilen gör ett belopp som deposition.

17.0.4 Om hyrbilen är på begäran återkommer vi till dig snart efter beställning.

17.0.5 Önska tillval som snökedjor, barnstolar eller annat betalas på plats och kan aldrig garanteras.

17.0.6 I händelse av otillåten hämtning, försök att lösa problemet på plats. Om du inte omedelbart tar tag i problemet betyder det att vi inte kan hjälpa dig att rätta till felet och då är det svårt att få ersättning när du kommer hem. Du åtgärdar biluthyrningsfelet eller genom att kontakta numret som står på vouchern

 

 

18. Villkor för registrering och behandling av personuppgifter om kunder

 

Du kan när som helst utöva dina rättigheter i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. När du behåller dina personuppgifter har du rätt till följande:

 

• Du har full kunskap och förståelse för hur vi hanterar den personliga information och data som du ger oss

 

18.1. Du har möjlighet att korrigera eventuella fel i dina personuppgifter och bestämma destinationen för användningen. 2. Du kan radera dina personuppgifter om du vill.

3. Du kan överföra och flytta den informationen om det är tekniskt möjligt.

4. Du kan återkalla ditt ursprungliga samtycke.

5. Lämna en invändning mot hur vi hanterar denna information. Om du har frågor, funderingar eller klagomål angående vår integritetspolicy, eller om du vill ha ytterligare förtydliganden om hur du gör det, vänligen kontakta oss

Kundsupport dygnet runt

Vi är här för att hjälpa dig, dygnet runt

Anmäl dig till nyhetsbrev

Registrera dig nu och få de bästa semester-och flyg erbjudandena direkt i Inkorgen!

Enkelt & snabb bokning

Sök, jämför och boka dina biljetter till de lägsta priserna.

Multi betalningsalternativ

Välj hur du vill betala för dina bokningar.

Trustly onlinebankbetalningar

Med Trustlys direktbanksbetalning online går betalningarna direkt från konto till konto – utan kort, appnedladdning eller krav på registrering.

Copyright © 2024 Uno Travel Sweden AB All Rights Reserved.